Skal I flyttes fra ‘OK’ til ‘high-performance’ – og blive mere robuste?

Mine kunder er ofte ret godt kørende med de basale ting. Strategi, mission, vision og værdier er på plads.

De mener dog også ofte, at der er et uforløst potentiale både hos ledelse og medarbejdere i deres organisation. Blandt andet er de typisk udfordret af manglende motivation, silo-tænkning og performance-mål, der ikke er koordineret på tværs. Intentionen er alle steder god, men der mangler værktøjer til at komme op på et højere niveau; for at imødekomme større krav på mange fronter.

Mange virksomheder bliver mødt af en anden virkelighed end for bare 5 år siden. Der er stigende kompleksitet, øget globalisering, digitalisering og meget mere.

Det mener jeg at have fundet løsningen på, og jeg har formuleret den i BIG BIZZ Formula.

Resultater du kan opnå med BIG BIZZ Formula

  • Ved at forstå, hvordan man skaber tillid og mis-tillid i relationer (baseret på neurovidenskab) øges kvaliteten af de daglige samtaler mellem leder og medarbejder, og medarbejdere i mellem. Conversational Intelligence© er en fantastisk teoriramme, der giver organisationer og teams mulighed for at øge kvaliteten af de daglige samtaler. Baseret på neurovidenskab lærer de, hvad der skal til for at skabe tillid i en samtale og dermed blive bedre til at skabe resultater sammen. Studier viser, at 9/10 samtaler ikke er baseret på fuld tillid, og dermed vil de fleste være tilbageholdende med at dele vigtig viden eller måden at dele på bliver uhensigtsmæssig.
  • Ved at linke virksomhedens mål, mission og værdier tæt sammen med medarbejdernes aspiration og motivation, skærpes fokus på virksomhedens mål og medarbejder trivsel og motivation øges.
  • Ved at beslutte hvilken kultur, der er afgørende for virksomhedens succes, kan man give feedback på den adfærd, der er væsentlig ift. virksomhedens mål. Fx, hvis man ønsker en innovativ kultur, er der nogle grundlæggende adfærdsmønstre og måder at tale sammen på, man før fremelske og hele tiden forbedre.
  • Ved at lære grundlæggende dialogteknikker, der øger tilliden i de daglige samtaler, får alle et fælles sprog for, hvad god dialog er, og dermed kan man give en meget mere kvalificeret feedback
  • Ved at gå fra I– til WE-leadership lærer lederne og medarbejderne at tage udgangspunkt i den enkelte, men hele tiden at fokusere på de overordnede mål og på hvordan ’vi’ kan skabe resultater sammen i virksomheden.
  • Ved at opbygge en forandringsmuskel bliver medarbejdere og ledere i stand ændre retning og mål efter behov. Forandring bør ikke være et ’projekt’ men en muskel, der hele tiden trænes og styrkes.

Et overblik

Jeg har struktureret en række af mine kerneydelser i nedenstående model (på engelsk), som jeg kalder ’BIG BIZZ Formula’. Blot til inspiration.

Mange kunder vælger også at arbejde med delelementer af modellen ad gangen, fx Conversational Intelligence©.

Du kan læse mere om Conversational Intelligence© her.

BIG BIZZ Formula