Mere samarbejde, effektivitet og energi i dit team

Konstant forandring er er over os. Medarbejderne skal dele information, indsigter og læring for, at virksomhederne kan få succes. Hvordan kan du som leder skabe et team, der…

 • håndterer konstant forandring og konflikter – i og udenfor teamet
 • får nye idéer og udfører dem
 • respekterer forskellighed og udnytter den positivt
 • kender styrker og svagheder i gruppen og bruger dem aktivt
 • er opmærksomt og loyalt
 • hæver sig over det enkelte individ og har fokus på gruppen

Power teams

Baggrund for Power Team Workshoppen

Power Team Workshoppen er baseret på teorien om Relationship Systems Intelligence, der er en overbygning til følelsesmæssig intelligens (relationen til en selv) og social intelligens (relationen til andre). Fokus er ikke på dig som individ eller dine relationer til andre, men på hele gruppen, teamet eller systemet. Disse teknikker og værktøjer er brugt med succes indenfor familie- og parterapi i årtier, men begynder nu at blive brugt i arbejde med teams og organisationer med positive resultater.

Der er en lang række værktøjer og øvelser som vi i fællesskab vælger ud til workshoppen baseret på dit teams behov. Det kunne for eksempel omhandle….

 • Kende dit teams styrker og svagheder (som gruppe, ikke individer) og afdække, hvordan du kan arbejde med dem
 • Skabe et stærkt fundament for teamets eksistens, herunder at kende teamets formål
 • Sikre at alle medlemmer i dit team – har LIGE ret til at blive hørt? Ingens meninger er bedre end andres
 •  Øge hele teamets empati – evne til at lytte, forstå og sætte sig i andres sted
 • Løse nogle konkrete problemstillinger i teamet fx et dårligt forhold til andre teams/afdelinger i virksomheden
 • Få defineret et ‘kodeks’ for, hvordan dit team ER sammen
 • Afhjælpe usund kommunikation i teamet og finde brugbare alternativer
 • Øge tilliden i teamet
 • ….og meget mere

Der er altså god mulighed for at fokusere på lige netop det, du og dit team har brug for.

En helt afgørende faktor ved Power Team Workshoppen er, at fokus er på gruppen og mindre på individerne.  Der bliver ikke tildelt bestemte roller til nogen, og medlemmerne i teamet bliver ikke sat i bås på nogen måde. En underliggende overbevisning for denne workshop, er det, man kalder dybde-demokrati, der betyder, at alle har lige ret, og alle medlemmers mening har lige høj værdi.

Workshoppen kan afholdes både på dansk og engelsk.

Vil du også have et Power Team?

- skriv til os, hvis du vil høre mere om workshoppen.