Online produkter

Jeg har lavet en række online produkter, så du kan være uafhængig af mig og min kalender og stadig nyde godt af min ekspertise og hjælp. Nedenfor har jeg listet de to mest populære af mine online produkter.

Alle produkterne ligger på min engelske hjemmeside, så hvis du ønsker at købe et produkt – eller blot se nærmere på ét af dem, så bliver du sendt til den engelske hjemmeside ved at klikke her.


Kend dine værdier, mål og passioner.

Et komplet sæt af guides og øvelser:

  • Så du kan afdække dine værdier.
  • Et værktøjssæt, der lærer dig, hvordan du sætter og arbejder med mål. Privat og på jobbet.
  • Så du kan finde din passion/dit formål i livet.

LeadCreator – Online Ledelsestræning

LeadCreator er online ledelsestræning og består af 12 moduler med i alt 18 lektioner.

Hvert emne introduceres kort i en video og de tilhørende dokumenter beskriver de øvelser du kan lave for at lære nye kompetencer indenfor ledelse.