fbpx

Inspirerende medarbejdersamtaler

Fra to-do listen til medarbejderudvikling

Der findes mange udgaver af løbende medarbejdersamtaler eller møder med medarbejderne. Nogle typer møder er mere effektive og udviklende end andre.

Intentionen er der ofte og medarbejderen går tit ind til mødet med store forventninger. Hvad synes min leder om mig og udførslen af mine opgaver? Gør jeg det godt nok? Kan han/hun lide mig?

Lederen skal måske bare have det overstået og forberedelsen til mødet blev igen nedprioriteret. Måske har lederen ikke set potentialet i en fokuseret samtale med medarbejderen.

Hvad nu hvis medarbejderen gik fra mødet med lederen, med en følelse af retning, opbakning og medindflydelse? Hvad nu, hvis lederen følte, han eller hun virkelig gjorde en forskel? Måske det smitter af på både lederens og medarbejderens daglige præstation og motivation?

En oplagt faldgrube er, at medarbejdersamtalen bliver en gennemgang af to-do listen. Det er sjældent udviklende at give status på opgaver. Du kan som leder med fordel prøve at løfte medarbejdersamtalen op på et andet niveau, og lave konkrete aftaler med medarbejderen om, hvordan status på løbende opgaver videregives til lederen. Det kan jo være, at en e-mail kan give en fin status på opgaverne, og at samtalen kan fokuseres på udvikling og større udfordringer.

Her får du som leder forslag til, hvordan du kan gøre medarbejdersamtalen udviklende for dig selv og dine medarbejdere.

Forberedelse er afgørende

Inden mødet kan du som leder med fordel overveje følgende…

 • Hvilke emner er vigtige at diskutere og hvilke spørgsmål vil du som leder gerne stille?
 • Hvilken feedback (både positiv og udviklende) og anerkendelse vil du gerne give medarbejderen?
 • Bed din medarbejder om at forberede de vigtigste emner og evt. forberede et emne, der kan coaches på.

Forslag til emner på mødet

 • Opfølgning på sidste møde: Kort status, er der noget der skal justeres og hvordan kan jeg som leder hjælpe?
 • Støtte: hvordan kan du som leder støtte din medarbejder? Er der nogle udfordringer medarbejderen har brug for sparring/støtte omkring?
 • Netværk: hvordan kan du hjælpe medarbejderen med at opbygge et netværk og række ud til de rigtige personer?
 • Feedback: give medarbejderen en åben og ærlig feedback. Både det positive og det udviklende
 • Work-life-balance: hvordan ser det ud med medarbejderens balance imellem arbejde og fritid? Hjælp evt. med at prioritere
 • Coaching: har medarbejderen et konkret projekt/emne, du som leder kan coache på?
 • Vidensdeling: er der noget af det, vi har talt om på mødet i dag, der skal deles med andre?
 • Aftaler til næste møde: hvad er vi blevet enige om, der skal ske nu? Hvem gør hvad?

 

Det kræver fokus og disciplin at ændre strukturen for medarbejdersamtaler og undgå for meget fokus på opgavelisten, men det betales tilbage med motivation og øget præstation!

God fornøjelse med din næste medarbejdersamtale!