fbpx

Fra ‘okay’ til commited, forandringsparat og selvsikkert

Opbyg et Bæredygtigt High-Performance Team

Velkommen til mit signaturprogram ‘Opbyg et Bæredygtigt High-Performance Team’. På denne side kan du læse mere om baggrunden for programmet, indholdet og hvad du kan forvente at få ud af det. Der er flere måder at begynde programmet på.


1. Du kan starte med at downloade den gratis ‘Kom hurtigt i gang guide’, hvor du får konkrete øvelser du kan udføre med dit team. Læs mere og få adgang til guiden her: DOWNLOAD GRATIS GUIDE.


2. Du kan vælge at starte med det fulde program. Book et møde for at høre mere om programmet: BOOK ET MØDE


3. Mange starter med det første modul og beslutter senere om de gerne vil fortsætte. Book et møde for at høre mere: BOOK ET MØDE

 

 

Vil du gerne opbygge et high-performance team? Har du en fornemmelse af, at du og dit team kunne opnå meget mere, hvis du havde de rigtige værktøjer? Faktisk er high-performance teams ret sjældne. Det er der mindst 2 gode grunde til: 1) vi er faktisk ikke klar over, hvor meget man kan opnå sammen og 2) og vi VED ikke, HVORDAN vi skal samarbejde på en meningsfyldt, effektiv og givende måde. Det er ikke fordi, at dine teammedlemmer ikke er dygtige. Måske er de endda nogen af de dygtigste du kender, som individer, men det oversættes ikke automatisk til et high-performance team. Der skal en værktøjskasse til. 

 

Nogle af udfordringerne

Nogle af de udfordringer, mine kunder oplever, når der ikke er et stærkt VI, er…

 • Medarbejdere, med gode intentioner, der ‘kommer i vejen’ for hinanden 
 • Teams, der ser fantastisk ud på papiret, men som ikke præsterer tilsvarende
 • Lederen ved ikke, hvordan man opbygger et high-performance team og ved ikke, hvor man starter
 • Man ‘nøjes’ og bliver i tvivl om man har, hvad der skal til, for at opbygge et high-performance team
 • Medarbejdere, der primært fokuserer på deres ‘egne ting’. 

 

Sådan behøver det ikke at være. Der er dokumenterede metoder til at opbygge bæredygtige high-performance teams, der leverer ekstraordinære resultater, konsistent. I det følgende vil jeg dele de 4 kritiske elementer, jeg mener, der skal til for at opbygge et high-performance team. 

How can we transform a group of smart people into a sustainable high-performance team?

 

Havearbejde og high-performance teams

At opbygge et bæredygtigt high-performance team er lidt ligesom havearbejde. Før du kan høste grøntsagerne i køkkenhaven og nyde synet i blomsterhaven, skal du vide en masse om forskellige områder, rækkefølgen af de aktiviteter du udfører er afgørende for resultatet og forskellige planter kan have brug for forskellig pleje for at vokse eller blomstre. Endelig, bliver du nødt til at gentage processen mange gange, men fokus på fundamentet, vil ikke være spildt. 

Nedenfor deler jeg de 4 elementer med dig, men inden det, vil jeg lige dele nogle gode og dårlige nyheder. Lad os tage de dårlige først. 

 

Dårlige nyheder!

 • Det er ikke kun ÈT område, du skal arbejde med. Det er en række områder, der hænger sammen. 
 • Nogle områder er relateret til individerne i teamet og andre til teamet som helhed. Hvis du har mange byggeklodser (fx. målstyring, personlig udvikling, motivation og ledelsesudvikling) og du ikke ved, hvordan de spiller sammen, så vil ingen af dem være særligt effektive (man bør fx. gøde jorden EFTER man har plantet)
 • Dette er ikke for alle! Hvis du eller dine teammedlemmer ikke er villige til at investere i processen og gøre et ærligt forsøg på at implementere værktøjerne, så er der faktisk ikke nogen grund til at begynde rejsen (at forberede jorden uden at så og høste er bare ikke nær så spændende). Man kan dog godt vælge at implentere byggeklodserne over lang tid.  
 • Det tager tid og fokus!

Gode nyheder!

 • Det giver mening og energi at skabe resultater sammen med andre mennesker
 • Et bæredygtigt high-performance team baseret på tillid, kan skabe ekstraordinære resultater OG have det sjovt
 • At skabe et stærkt VI reducerer presset på individerne
 • Et bæredygtigt high-performance team arbejder med en klar retning og kan omdirigere resourcer og handling imod deres vigtigste mål 
 • Et bæredygtigt high-performance team ved, hvad der kræves for at være produktivt og ikke distraheret
 • Et bæredygtigt high-performance team handler med en høj grad af bevidsthed og meningsfuldthed. 

Sådan opbygger du et bæredygtigt high-performance team

De 4 haveprincipper

Før du kan nyde blomsterhaven, har du brug for forberedelse, udstyr, indsigter, motivation, selv-disciplin, tålmodighed, justeringer, feedback og meget mere. Programmet er designet til at give dig alle disse byggeklodser, så du føler dig klædt på til at fortsætte arbejdet med dit team efter programmet.

#1 Opbyg Tillid – Forbered Jorden

Den første del af programmet har fokus på fundamentet – forberedelsen af jorden. Det består af 2 primære aktiviteter

#1 Vi laver en vurdering af teamets nuværende succes/performance for at sikre, at vi kan måle fremdrift. Denne vurdering gentages i slutningen af programmet. 

#2 Det første kritiske element er at opbygge tillid via de daglige samtaler. Med afsæt i værktøjskassen Conversational Intelligence©, får i værktøjer til at forstå tillid, og hvordan man kan øge tilliden i de daglige samtaler med konkrete dialogværktøjer. 

Hvorfor tillid og daglige samtaler?

Google udførte et studie på 180 teams, for at forstå, hvilke elementer, der var kritiske for at opbygge high-performance teams. De fandt 5 kritiske elementer, og det ene var mere afgørende end de andre. Det var ‘psychological safety’. Google fandt, at teams, der arbejdede i psykologisk trygge omgivelser (høj tillid), havde medarbejdere, der med mindre sandsynlighed ville forlade teamet, med større sandsynlighed kunne udnytte diversitet og var mere successfulde. Psykologisk trygge omgivelser kan skabes igennem de daglige samtaler. Med afsæt i hjerneforskningen, vil deltagerne lære, hvordan hjernen tolker og afkoder budskaber fra andre, og hvordan denne tolkning ikke altid giver et retvisende billede af en samtale/relation. Hjernen er desværre ikke altid vores ven, når det kommer til at opbygge relationer.

Your results are dependent on the quality of your culture. The quality of your culture is dependent on the quality of your relationships. The quality of your relationships is dependent on the quality of your conversations (source: Judith E. Glaser)

 

Når kvaliteten af de daglige samtaler øges, vil det også øge kvaliteten af arbejdet og alle de efterfølgende aktiviteter. Jeg plejer at sige,

‘Med tillid kan du alt – uden tillid kan du næsten ingenting’.

Derfor starter vi her.

Modul #1 indhold – opbyg tillid

Her kan du se nogle af de områder vi dækker i løbet af en 1½-2 dages workshop. Det behøver ikke at være 2 dage i træk. 

 • Vurdering af nuværende teamsucces/performance
 • Forstå hjernens faldgruber i kommunikation
 • Lær at udføre inspirerende samtaler med høj tillid, baseret på hjerneforskning
 • Du vil lære..
  •  ‘Konklusionsstigen’ – hvad sker der i hjernen, når du kommunikerer
  • ‘Hjernen og tillid’ – hvordan hjernens kemi og tillid hænger sammen
  • ‘Samtalebarometeret’ – hvordan du kan diagnosticere og flytte samtaler fra lav tillid til høj tillid
  • og meget mere…
 • Forankring af de nye værktøjer i hverdagen
 • Afdække teamets formål og vision (med link til firmaet mål og formål) 

 

NB! Samtaleværktøjerne virker i alle typer af relationer, også derhjemme!

Hvis du gerne vil se et forslag til en agenda for denne workshop, så send en mail til tina@leadinspire.dk (eller brug kontaktformularen nedenfor)

Denne 1½-2-dages workshop i TILLID, kan udføres uden de følgende 3 trin.

#2 Teamdynamikker – Plante og gøde

Den anden del af havearbejdet er kritisk for at få fat i teamets potentiale og skabe et stærkt VI. Det primære fokus i dette modul er at opbygge et fælles fundament for teamets adfærd og forstå og arbejde med individerens inflydelse på teamet. Vi besvarer spørgmålet: “Hvordan skal vi være sammen for at vokse og skabe resultater?”

Hvorfor teamdynamikker

Googlestudiet viste flere interessante resultater end psychological safety og de primære resultater fra studiet indgår faktisk i dette program. Nedenfor kan du se de primære resultater fra studiet og referencer til, hvor i programmet, vi arbejder med det. Du kan også se, at Googles studie viser, at man bør fokusere på aktiviteter, der både fokuserer på individer og på teamet/fællesskabet.  

De 5 essentielle elementer fra Googles studie af 180 teams er:

1. Dependability (se modul #3): Teammedlemmer får tingene gjort og indfrier forventningerne
2. Structure and clarity (se modul #3): High-performance teams har klare mål og veldefinerede roller i gruppen
3. Meaning (se modul #1 + #2): Arbejdet har stor betydning for den enkelte
4. Impact (se modul #1 + #2): Gruppen tror på, at deres arbejde har et formål og positivt kan påvirke ‘the greater good’
5. Psychological safety (see modul #1 ovenfor)

 

Modul #2 indhold – teamdynamikker

Her er de områder vi arbejder med i 1½-2 dages workshop. Det behøver ikke at være 2 dage i træk. 

 • Afdække og dele individuelle ‘ Plantevejledninger’. – Hvad du bør vide om mig for at arbejde samme med mig. En slags brugsanvisning. Der er følgende kategorier, min stil/talenter, hvad jeg værdsætter, hvad jeg ikke er tålmodig med, hvordan man bør kommunikere med mig, hvordan man hjælper mig, hvad folk ofte misforstår om mig og personlig motivation. Dette er IKKE en personlighedstest og vil ændre sig over tid. Denne måde at arbejde på er nemmere og mere effektiv at implementere i hverdagen. 
 • Lære at forstå og læse teamets dynamikker/rum
 • Lære at afdække vigtige mønstre og hvordan man kan kan justere
 • Lære teamets ‘dårlige opførsel’ at kende og hvordan man kan reducere den (typisk ‘dårlig opførsel’ kan være: beskyldninger, forsvar, foragt og blokering)
 • Definition af ‘Havens Ground Rules’ – Hvordan skal vi være sammen for at skabe ekstraordinære resultater og vokse som team.

 

Hvis du gerne vil se en agenda for denne workshop, så send en e-mail til tina@leadinspire.dk (eller brug kontaktformularen nedenfor) 

Denne 1½-2-dages workshop om TEAMDYNAMIKKER kan udføres uden de 3 andre moduler. 

#3 Værktøjer til høj produktivitet – Køkkenhaven

Det tredje modul er en værktøjskasse til høj effektivitet. Det er tid til at skabe mange resultater på kort tid, både individuelt og som team. For at have succes som team, har I brug for retning, konkrete mål, undgå distraktioner, få feedback på eksekveringskraften og justere løbende. I får ‘game-changing’ værktøjer til at booste produktiviteten individuelt og i teamet. I får en værktøjskasse til at maksimere afkastet i køkkenhaven. 

Hvorfor produktivitetsværkøjer? 

Som Googlestudiet vister er dependability (teammedlemmer får tingene gjort til tiden og møder forventninger) og structure/clarity (high-performance teams har klare mål og veldefinerede roller i teamet) også kritiske for at skabe high-performance teams. At gå tingende gjort på en meningsfuld måde er både sjovt, givende og meget produktivt. Teamet får en komplet værkstøjskasse, der dækker vision og målstyring og hvordan du bryder dette ned til daglig produktivitet. Vi skal også arbejde med at øge selvkontrolen og reducere distraktioner. 

Modul #3 indhold – værktøjer til høj produktivitet

Her er de områder, vil vil arbejde med på en 1½-2-dages workshop. Det anbefales, at de 2 dage er sammenhængende. 

 • Lære at arbejde med mål i 3 måneders cyklusser (forskning viser, at det er en effektiv måde at arbejde med mål på)
 • Lære at bryde mål ned til daglig produktivitet, så der hver dag handles på de rigtige ting
 • ‘Tomat-øvelsen’ – hvilket afkast giver vores opgaver/aktiviteter og hvordan sikrer vi, at ‘høj-afkast’ opgaver får fokus nok
 • Lære om distraktioner og hvordan du undgår dem
 • Lære at øge beholderen af selvkontrol for at modstå distraktioner
 • Lære at udføre et lærings-loop – se på performance og justere efterfølgende
 • Deltagerne forlader workshoppen med plan og mål til de næste 3 måneder

 

Hvis du gerne vil se en agenda for denne workshop, så kan du sende en mail til tina@leadinspire.dk (eller bruge kontaktformularen nedenfor)

Denne 1½-2-dages workshop om VÆRKTØJER TIL HØJ PRODUKTIVITET  kan udføres uden de 3 andre moduler.

#4 Høste, integrere og nyde – Blomsterhaven

Det fjerde og sidste modul i programmet for at opbygge et bæredygtigt high-performance program handler om at integrere, udvide og justere læringen fra de 3 første moduler. For at opretholde en blomstrende have med et højt afkast over tid, er du nødt til konstant at fokusere på de rigtige ting og finjustere til fremtidige udfordringer. Hvad gør vi, når der kommer nye medlemmer i teamet? Hvordan får vi opdateret vores mål, adfærdskodeks og plantevejledninger, og hvordan får vi integreret al den læring ind i hverdagen. Èn af nøglerne til dette, er jeres afdelingsmøder eller teammøder, som I får en komplet værktøjskasse til at optimere. Det er nu tid til at nyde synet af blomsterhaven og planlægge næste års haveeventyr. 

Hvorfor høste, integrere og nyde?

Dette modul er helt afgørende for langsigtet (og bæredygtig) succes. Hvis du gerne vil kapitalisere og nyde godt af høj performance over tid, så bør du integrere et læringsloop ind i hverdagens aktiviteter. Hvad gør vi, når vi får nye kollegaer? Hvordan justerer vi vores adfærd til nye udfordringer og nye mål? Hvordan ændrer vi retning, når vores prioriteter ændrer sig? Det er IKKE meningsfyldt at udføre det samme arbejde flere gange, men det er meningsfyldt at blive bedre til noget. Dette modul hjælper dig med at implementere et læringsloop ind i teamets hverdag og møder. 

Modul #4 indhold – høste, integrere og nyde 

Her er de områder vi arbejder med i en 1½-2 day workshop. Det behøver ikke at være 2 dage i træk. 

 

 • Smart Meetings toolbox. Smart Meetings toolbox giver dig de redskaber du har brug for til at optimere jeres møder. Den vil hjælpe jer med at holde fokus på mål, facilitere kreative samtaler ved hjælp af dialogværktøjer og sikre løbende feedback. 
 • Vi evaluerer kvaliteten af teamets kommunikation og adfærd + laver en plan for justering
 • Evaluere og redigere ‘Have ground rules’ og ‘plantevejledninger’
 • Sætte mål for de næste 3 måneder
 • Definere en on-boarding-proces for nye teammedlemmer
 • Vi udfører en vurdering af teamets nuværende succes/performance for at evaluere resultatet af forløbet (denne blev også udført på modul #1)
 • Udarbejdelse af en årlig evalueringscyklus for at sikre løbende fokus på de kritiske byggeklodser til at opbygge et et bæredygtigt high-performance team.

 

Hvis du gerne vil se en agenda for denne workshop, så send en e-mail til tina@leadinspire.dk (eller brug kontaktformularen nedenfor)

Denne 1½-2-dages workshop om at HØSTE, INTEGRERE og NYDE giver ikke mening at udføre uden de andre 3 trin. 

Hvordan Leadinspire arbejder

 • Leadinspire er din coach og mentor på hele rejsen hen imod et bæredygtigt high-performance team
 • Programmet består af 4 workshops a 1½-2 dages varighed, som bør udføres med tid imellem. Fx. en workshop hvert kvartal eller hver 2 måned. 
 • Leadinspire hjælper dig med at udarbejde kommunikation til teamet inden forløbet igangsættes og undervejs
 • Leadinspire hjælper dig med at linke dette program til virksomhedens mål, strategi og igangværende initiativer
 • Leadinspire sikrer, at hastigheden af programmet tilpasses teamets arbejspres og implementeringsmuligheder
 • Leadinspire er committed til at hjælpe med, at værktøjerne faktisk IMPLEMENTERES, så der opnås resultater
 • Modul 1,2, 3 og dele af modul 4 kan udføres seperat, hvis du ikke ønsker at committe til hele programmet fra starten. 

Resultater du kan forvente…..

 • Et bæredygtigt team baseret på tillid 
 • Du kan være tryg ved, at du får de rette byggeklodser (i den rigtige rækkefølge) til at opbygge et bæredygtigt high-performance team
 • Kvaliteten af resultaterne afhænger 100% af jeres evne og villighed til at implementere, men Leadinspire er commited til at støtte og hjælpe hele vejen
 • En tydelig retning i teamet og evne til at omdirigere resourcer og handlinger imod de mest aktuelle mål
 • En følelse af holdånd og samhørighed omkring noget vigtigt
 • Teamets deltagere vil finde det vanskeligt at forlade teamet, da denne måde at arbejde på er meget meningsfyldt
 • Teamets medlemmer vil føle sig vigtige og værdsatte

Hvorfor nu?

Egentlig tror jeg ikke på en perfekt timing, når det kommer til teamudvikling. Det kan jo være decideret dårlig timing, men oftest kommer man for sent i gang. Der er dog typisk en stor tilfredshed ved at se frem til noget med troen på, at man får nogle værktøjer, som vil hjælpe én i den rigtige retning. Et nyoprettet team eller team med en ny leder, står fx med en unik chance for en ny start. Hvis du har lyst, så lad os lave en plan for, hvordan dit team kan blive et bæredygtigt high-performance team. Det kommer ikke til at være et ‘quick fix’, men du kan være tryg ved, at du er på rette spor. 

Hvorfor Leadinspire?

Måske har du mødt mig på en workshop eller til et af mine foredrag, så måske har du allerede en idé om, om vi ville arbejde godt sammen. Jeg har modtaget mere end 500 timer træning i neuroscience, tillid, adfærd og high-performance fra nogle af de allerbedste i verden. Jeg har udført mere end 1000 timers arbejde i samvær med med mine kunder. Dette inkluderer ikke foredrag og andre former for selvstudier.  

Den bedste feedback jeg kan få fra mine kunder er…

 • Dette er brugbart og nemt at implementere
 • Jeg kan bruge det med det samme
 • Ikke akademisk eller for teoretisk, men stadig baseret på forskning 

 

Her kan du læse, hvad andre siger om mig: Referencer

Hvis du er i tvivl, så lad os mødes og se om vi vil være et godt match til at skabe et bæredygtigt high-performance team: BOOK ET MØDE 

Hvis du vil læse lidt om, hvordan et andet team har arbejdet med dette program, så kan du læse et casestudie her: How a Global Finance team went from 3 to 6.4 in Team Success

Hvordan kommer vi igang?

Hvis du tror, at ‘De 4 haveprincipper’ er det rigtige program for dig og dit team, så lad os mødes. Giv mig et kald eller +45 22910391, brug kontaktformularen nedenfor eller BOOK ET MØDE . Jeg skal nok vende hurtigt tilbage. Jeg glæder mig til at høre fra dig. 

Har du spørgsmål, så Send en besked til mig!

15 + 9 =