Team Mastery

Fire trin til at skabe et High-Performance team, der skaber ekstraordinære resultater sammen.

Skab ekstraordinære resultater med Team Mastery

Velkommen til mit signaturprogram Team Mastery. Programmet har afsæt i hjerneforskning og systemteori og er designet til rent faktisk at blive implementeret. På denne side kan du læse mere om baggrunden for programmet, indholdet og hvad du kan forvente at få ud af det.
Forløb TeamMastery leadinspire

Skab et High Performance Team

Team Mastery består af fire moduler, hvor modul 1 – 3 kan bookes som et selvstændigt modul.  Der er tænkt over rækkefølgen, så værktøjerne præsenteres i en ideel rækkefølge, men den kan naturligvis ændres efter behov.

1. Trust

Den første del af programmet har fokus på tillid/psykologisk tryghed og kommunikation.

Det består af 2 primære aktiviteter:
#1 Vi laver en vurdering af teamets nuværende tillidsniveau for at sikre, at vi kan måle fremdrift. Denne vurdering gentages i slutningen af programmet.
#2 Med afsæt i værktøjskassen Conversational Intelligence©, får I værktøjer til at forstå tillid, og hvordan man kan øge tilliden i de daglige samtaler med konkrete dialogværktøjer. I får også værktøjer til at skabe mere tillid i teamet generelt. 

Har du tillid, kan du næsten alt, har du ikke tillid, kan du næsten ingenting.

Team Mastery figur Trust
Team Mastery figur Team dynamic

2. Team Dynamic

I det andet modul arbejder vi med fællesskab og teamdynamikker. Med afsæt i systemteori lærer i som gruppe at skabe dynamikker, der er hensigtsmæssige i forhold til de resulateter i skal skabe sammen. Der er fokus på at skabe et fælles fundament for teamets adfærd og forstå og arbejde med individernes indflydelse på teamet. Det er det mest omfangsrige af de fire moduler og indholdet tilrettelægges til teamets behov. Vi besvarer blandet andet spørgsmålet: “Hvordan skal vi være sammen for at skabe gode resultater?” Det er både nemt og sjovt at arbejde med teamdynamikker.

3. Time Mastery

Det tredje modul er en værktøjskasse til høj effektivitet. Det er tid til at skabe gode resultater på kortere eller samme tid. Både individuelt og som team. For at have succes som team, har I brug for retning, konkrete og veldefinerede mål, mere fokus og færre distraktioner, løbende feedback og justering. I bliver præsenteret for en masse forskning på området og en stærk værktøjskasse til at nå jeres mål. Vi kommer også ind på personlige genopladningsstrategier, så I kan præstere på et højt niveau over tid.

Team MAstery figur time mastery
Team Mastery figur level up

4. Level up

Det fjerde og sidste modul i forløbet handler om at integrere, udvide og justere læringen fra de tre første moduler. For at gøre læringen varig og bæredygtig og bygge videre på det fundament, laver vi sammen en plan for fremtiden, så i bygger ovenpå i stedet for at starte forfra. Vi taler blandt andet om onboarding af nye medlemmer til jeres læring, opdatering af adfærdkodeks og andre værktøjer vi har arbejdet med undervejs. Derudover får i en værktøjskasse til gode og bevidste møder. Vi gentager tillidsmålingen fra modul og ser på jeres resultater. 

Et team med et stærkt ‘VI’ præsterer bedre

Nogle af de udfordringer, mine kunder oplever, når der ikke er et stærkt VI er:

 • Medarbejdere med gode intentioner, der ‘kommer i vejen’ for hinanden
 • Teams, der ser fantastiske ud på papiret, men som ikke præsterer tilsvarende
 • Lederen ved ikke, hvordan man opbygger et high-performance team og ved ikke, hvor man starter
 • Man ‘nøjes’ og bliver i tvivl om det kan lade sig gøre at opbygge et high-performance team
 • Medarbejdere, der primært fokuserer på deres ‘egne ting’.

Sådan behøver det ikke at være! Der er dokumenterede metoder til at opbygge bæredygtige high-performance teams, der leverer ekstraordinære resultater, konsistent.

Dette program er ikke for alle!

Hvis du eller dine teammedlemmer ikke er villige til at investere i processen og gøre et ærligt forsøg på at implementere værktøjerne, så er der ingen grund til, at investere i forløbet. Jeg lover til gengæld, at indhold og struktur gør det så nemt som muligt at implementere.

Der tages højde for onboarding af nye medarbejdere undervejs i forløbet.

 

Figur fra hvad nu hvis din kollega var en guldskovl
Team Mastery Lone

Resultater du kan forvente

Du kan være tryg ved, at du får de rette byggeklodser, i den rigtige rækkefølge, til at opbygge et high-performance team, der sammen kan skabe ekstraordinære resultater og have det sjovt!
Du får et ekstraordinært team baseret på tillid:

 • Et team med et stærkt ‘vi’
 • Mulighed for at reducere produktivitetstab med op til 75%
 • En tydelig retning i teamet og evne til at omdirigere resourcer og handlinger imod de mest aktuelle mål
 • En følelse af holdånd og samhørighed omkring noget vigtigt
 • Et team der ved, hvad kræves for at være produktivt og ikke distraheret
 • Teamets deltagere vil finde det vanskeligere at forlade teamet, da denne måde at arbejde på er meget meningsfyldt
 • Øget arbejdsglæde i dit team
 • Teamets medlemmer vil føle sig værdsatte og vigtige
 • Øget kvalitet af de daglige samtaler og alle de efterfølgende aktiviteter

Kvaliteten af resultaterne afhænger 100% af jeres evne og villighed til at implementere, men Leadinspire er commited til at støtte og hjælpe hele vejen.

Indhold i de 4 moduller

Modul 1 -  Trust

Denne 1-2-dages workshop i tillid, kan udbydes seperat.

Når kvaliteten af de daglige samtaler øges, vil det også øge kvaliteten af arbejdet og alle de efterfølgende aktiviteter.

Jeg plejer at sige;

'Med tillid kan du alt - uden tillid kan du næsten ingenting'.

Derfor starter vi her. Her kan du se nogle af de emner, vi dækker i løbet af en 1½-2 dages workshop. Det behøver ikke at være 2 dage i træk.

 • Vurdering af nuværende tillidsvurdering
 • Forstå hjernens faldgruber i kommunikation
 • Lær at udføre gode samtaler med høj tillid, baseret på hjerneforskning
 • 'Konklusionsstigen' - hvad sker der i hjernen, når du kommunikerer
 • 'Hjernen og tillid' - hvordan hjernens kemi og tillid hænger sammen
 • 'Samtalebarometeret™' - hvordan du kan diagnosticere og flytte samtaler fra lav tillid til høj tillid
 • Forankring af de nye værktøjer i hverdagen
 • Mere tillid i gruppen med TRUST-WE modellen

NB! Samtaleværktøjerne virker i alle typer af relationer, også derhjemme! 

Hvorfor er tillid vigtigt?
Google udførte et studie på 180 teams, for at forstå, hvilke elementer, der var kritiske for at opbygge high-performance teams. De fandt 5 kritiske elementer, og det ene var mere afgørende end de andre. Det var ‘psychological safety’. Google fandt, at teams, der arbejdede i psykologisk trygge omgivelser (høj tillid), havde medarbejdere, der med mindre sandsynlighed ville forlade teamet og med større sandsynlighed kunne udnytte diversitet og var generelt mere succesfulde.
Hjernen er ikke altid vores ven

Hjernen er desværre ikke altid vores ven, når det kommer til at opbygge relationer. Med afsæt i hjerneforskningen, vil I lære, hvordan hjernen tolker og afkoder budskaber fra andre, og hvordan tolkningen ikke altid giver et retvisende billede af en samtale/relation.

Your results are dependent on the quality of your culture. The quality of your culture is dependent on the quality of your relationships. The quality of your relationships is dependent on the quality of your conversations

(Judith E. Glaser)

Modul 2 -  Team Dynamic

Denne 2 - 3 dages workshop i team dynamikker, kan udbydes seperat.

Her er nogle af de områder vi arbejder med i 2-3 dages workshop. Det behøver ikke at være sammenhængende dage.

 • Afdække og dele individuelle brugervejledninger. Hvad du bør vide om mig for at arbejde samme med mig – en slags brugsanvisning. Her lærer man sine kollegaer bedre at kende uden at sætte hinanden i bås.
 • Du introduceres til Relationssystemteori og forskellen på denne og social- og følelsesmæssig intelligens 
 • Vi arbejder med at diskutere emner systemisk, så alle bliver hørt
 • Du introduceres til en systemisk forandringsmodel
 • Vi arbejder med metaevner inden for Relationssystemtintelligens
 • Vi arbejder med teamets forskellige roller. Herunder faglige roller og adfærdsroller.
 • Lære teamets 'dårlige opførsel' at kende og hvordan man kan reducere den (typisk 'dårlig opførsel' kan være: beskyldninger, forsvar, foragt og blokering)
 • Definition af team adfærdskodeks.
 • Og meget mere. 

Værktøjerne målrettes til teamets behov. 

 

 

Hvorfor er Team Dynamikker relevante?
Googlestudiet viste flere interessante resultater end psychological safety og de primære resultater fra studiet indgår faktisk i dette program. Nedenfor kan du se de primære resultater fra studiet og referencer til, hvor i programmet, vi arbejder med det. Du kan også se, at Googles studie viser, at man bør fokusere på aktiviteter, der både fokuserer på individer og på teamet/fællesskabet.
Hvad er de 5 essentielle elementer?

De 5 essentielle elementer fra Googles studie af 180 teams er:

1. Dependability: Teammedlemmer får tingene gjort og indfrier forventningerne

2. Structure and clarity: High-performance teams har klare mål og veldefinerede roller i gruppen

3. Meaning: Arbejdet har stor betydning for den enkelte

4. Impact: Gruppen tror på, at deres arbejde har et formål og positivt kan påvirke 'the greater good'

5. Psychological safety

Modul 3 -  Time Mastery

Denne 1½ - 2 dages workshop i produktivitet, udbydes også separat. 

Her er de områder, vil arbejde med på en 1½-2-dages workshop. Det anbefales, at de 2 dage er sammenhængende.

At få tingende gjort på en meningsfuld måde er både sjovt, givende og meget produktivt. Teamet får en komplet værktøjskasse, der dækker vision og målstyring og hvordan du bryder dette ned til daglig produktivitet. Vi skal også arbejde med fokus, distraktioner og restitutionsstrategier.

 • Lære at arbejde med mål i 3 måneders cyklusser (forskning viser, at det er en effektiv måde at arbejde med mål på)
 • Lære at bryde mål ned til daglig produktivitet, så der hver dag handles på de rigtige ting
 • 'Tomat-øvelsen' - hvilket afkast giver vores opgaver/aktiviteter og hvordan sikrer vi, at 'høj-afkast' opgaver får fokus nok
 • Lære om distraktioner og hvordan du undgår dem
 • Skab mere fokus og selvkontrol
 • Restitutionsstrategier. Man kan kun præstere på højt niveau over tid, hvis man også kan restituere
 • Lære at udføre et lærings-loop - se på performance og justere efterfølgende
 • Deltagerne forlader workshoppen med plan og mål til de næste 3 måneder

 

Har I klare mål?
Som Googlestudiet viste er dependability (teammedlemmer får tingene gjort til tiden og møder forventninger) og structure/clarity (high-performance teams har klare mål og veldefinerede roller i teamet) også kritiske for at skabe high-performance teams.

Modul 4 -  Level up

Denne 1-1½-dages workshop udbydes kun sammen med et eller flere af de andre -moduler.

Her er de områder vi arbejder med i en 1-1½ - dages workshop. Dagene behøver ikke at være sammenhængende.

Dette modul er helt afgørende for langsigtet og bæredygtig succes. Modullet er designet til at sikre, at læringen i modul 1 - 3 ikke er spildt, når der sker forandringer. Det skal hjælpe med at løfte læringen til det næste niveau. Alle værktøjerne er på plads og nu skal de bruges igen og igen.

 • Smart Meetings toolbox. Smart Meetings toolbox giver dig de redskaber du har brug for til at optimere jeres møder. Den vil hjælpe jer med at holde fokus på mål, facilitere kreative samtaler ved hjælp af dialogværktøjer og sikre løbende feedback.
 • Vi evaluerer kvaliteten af teamets kommunikation og adfærd + laver en plan for justering
 • Evaluere og redigere adfærdskodeks
 • Målsætning for de næste 3 måneder
 • Definere en on-boarding-proces for nye teammedlemmer
 • Vi udfører en vurdering af teamets nuværende tillidsniveau evaluere resultatet af forløbet (denne blev også udført på modul #1)
 • Udarbejdelse af en årlig evalueringscyklus for at sikre løbende fokus på de kritiske byggeklodser til at opbygge et high-performance team.

 

 

Vil du skabe ekstraordinære resultater over tid?
Det er ikke meningsfyldt at udføre det samme arbejde flere gange, men det er meningsfyldt at blive bedre til noget. Dette modul hjælper dig med at implementere et læringsloop ind i teamets hverdag og møder.
Hvad gør I, når I møder forandringer?
Dette modul er helt afgørende for langsigtet og bæredygtig succes. Hvis du gerne vil kapitalisere og nyde godt af høj performance over tid, så bør du integrere et læringsloop ind i hverdagens aktiviteter.
Hvad gør vi, når vi får nye kollegaer? Hvordan justerer vi vores adfærd til nye udfordringer og nye mål? Hvordan ændrer vi retning, når vores prioriteter ændrer sig?

Hvorfor nu?

Egentlig tror jeg ikke på en perfekt timing, når det kommer til teamudvikling. Det kan jo være decideret dårlig timing, men oftest kommer man for sent i gang. Der er dog typisk en stor tilfredshed ved at se frem til noget med troen på, at man får nogle værktøjer, som vil hjælpe én i den rigtige retning. Et nyoprettet team eller team med en ny leder, står fx med en unik chance for en ny start. Hvis du har lyst, så lad os lave en plan for, hvordan dit team kan blive et bæredygtigt high-performance team. Det kommer ikke til at være et 'quick fix', men du kan være tryg ved, at du er på rette spor.

Giv mig et kald på 22910391 eller brug kontaktformularen nedenfor, hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre mere.

 

 

 

 

Hvorfor Leadinspire?

Måske har du mødt mig på en workshop eller til et af mine foredrag, så måske har du allerede en idé om, om vi ville arbejde godt sammen. Jeg har modtaget mere end 500 timer træning i neuroscience, tillid, adfærd og high-performance fra nogle af de allerbedste i verden. Jeg har udført mere end 1000 timers arbejde i samvær med med mine kunder. Dette inkluderer ikke foredrag og andre former for selvstudier.

Den bedste feedback jeg kan få fra mine kunder er...

Dette er brugbart og nemt at implementere
Jeg kan bruge det med det samme
Ikke akademisk eller for teoretisk, men stadig baseret på forskning

Her kan du læse, hvad andre siger om mig: Referencer