Guide til Team Mastery

Hvis du er klar til at gå i gang med at udvikle dit team, så er her, hvad du har brug for, for at komme i gang. Jeg har taget ansvar for at rækkefølgen af aktiviteterne er ‘den rigtige’. Du bliver guidet igennem hele processen inklusive hvordan du følger op og får værktøjerne integreret i hverdagen.

 

Guiden er for dig…

  • Der tror, at dit team kan skabe endnu bedre resultater sammen, hvis I havde de rette værktøjer
  • Der tænker, at når vi er så dygtige individuelt, så må vi kunne skabe virkelig gode resultater sammen
  • Der tænker, at I nogen gange ikke fokuserer nok på de ‘rigtige’ opgaver, men på, hvad der ligger øverst i stakken
  • Der tror på, at det skal være ‘sjovt’ og meningsfyldt at gå på arbejde – også selvom der er meget at se til

 

De 4 trin i guiden

  1. Opbyg tillid
  2. Definér team adfærdskodeks
  3. Fokusér på de rigtige ting
  4. Integrér i teammøder

 

Guiden giver dig 4 områder at fokusere på og 5 konkrete øvelser du kan udføre med dit team.