fbpx

Hvordan kan gode samtaler skabe bedre resultater for dig og dit team?

 

Beskrivelse

Med afsæt i teorirammen Conversational Intelligence© kommer du til at lære helt konkrete dialogteknikker til at skabe mere tillid i dine relationer. Conversational Intelligence© er udnævnt til at være på top 5 over de vigtigste business trends i USA i 2016, ( Inc. Magazine).

Vidste du for eksempel at: når man ‘får ret’ i en diskussion vil man udskille adrenalin + dopamin, som giver en god følelse. Hjernen husker til næste samtale, at det føles godt at ‘få ret’ og dermed vil man naturligt gå efter at få ret igen. Denne søgen efter at få ret er ikke altid det mest hensigtsmæssige for dialogen og relationen.  

Om Conversational Intelligence©

Conversational Intelligence© er en teoriramme, der giver mennesker, organisationer og teams mulighed for at øge kvaliteten af de daglige samtaler. Baseret på neuroscience lærer de, hvad der skal til for at skabe tillid i en samtale og dermed blive bedre til at skabe resultater sammen. Studier viser, at 9/10 samtaler ikke er baseret på fuld tillid, og dermed vil de fleste være tilbageholdende med at dele vigtig viden eller måden at dele på bliver uhensigtsmæssig.

Det får du med hjem 

  • Ved at forstå, hvordan man skaber tillid og mis-tillid i relationer (baseret på neuroscience) øges kvaliteten af de daglige samtaler mellem mennesker fx leder og medarbejder, og medarbejdere i mellem. Denne viden kan selvfølgelig også oplagt bruges til kundedialog eller andre typer dialog.
  • Ved at lære grundlæggende dialogteknikker, der øger tilliden i de daglige samtaler, får alle et fælles sprog for, hvad god dialog er, og dermed kan man give en meget mere kvalificeret feedback og læring. Ved at lære, hvordan vi som mennesker træffer beslutninger, får man en langt større forståelse for, at vi har forskellige perspektiver. Det øger rummeligheden markant at skifte fokus fra ‘jeg har typisk ret-perspektivet’ til at fokusere på relationen og hvordan vi skaber en tillidsfuld bevidst samtale, hvor alle parter bidrager

Indhold på workshop

Der arbejdes med følgende værktøjer i workshoppen, som kan bruges i alle typer af relationer og samtaler:

  • Konklusionsstigen: Hvad sker der i hjernen, når vi modtager information fra andre, og hvordan kan vi blive bedre til at modtage forskellige budskaber.
  • Tillid og hjernen: Hvordan ser tillid ud i hjernen? Hvordan reagerer vores hjerne, når vi har høj og lav tillid, og hvordan kan vi få flere samtaler med høj tillid.
  • Samtalebarometeret: Samtalebarometeret er et diagnoseværktøj, hvor vi skelner imellem 3 typer af samtaler fra lav til høj tillid.

Alle værktøjerne suppleres med øvelser og eksempler på, hvordan de kan anvendes hverdagen.

Her er link til et par blog-indlæg på Børsen om bevidste samtaler. Det første link er primært baggrunden for, hvorfor relationer og bevidste samtaler er vigtigt. Det andet link er en guide, der også kort beskriver kemien i samtaler.

https://karrierelink.borsen.dk/nyheder/93797/relationer_er_det_nye_sort__eller_er_det.html

https://karrierelink.borsen.dk/nyheder/93796/guide_til_bevidste_tillidsbaserede_samtaler.html

Du kan booke et foredag til konferencer, afdelingsmøder, Netværksgrupper, gå-hjem møder eller andet.

Hvis du gerne vil booke et foredrag eller høre mere om et foredrag og priser, så brug kontaktformularen nedenfor.

Har du spørgsmål, så Send en besked til mig!

10 + 8 =

Tina Christensen