fbpx

Ledelse 

Følelsesmæssig intelligens

 

Jeg arbejdede på et tidspunkt med 20 ledere i en stor dansk virksomhed, hvor vi blandt andet fokuserede på lederens følelsesmæssige intelligens.

Det bliver mere og mere klart for mig, hvor vigtig følelsesmæssig intelligens er for din succes både som medarbejder og leder.

Psykolog og forfatter Daniel Goleman har i sine studier fundet ud af, at for almindelige jobs betyder følelsesmæssig intelligens, eller EI som den også kaldes (af emotionel intelligence), ca. dobbelt så meget som din IQ. For ledere tilskriver man 85 % af deres resultater EI, mens kun 15 % kan tilskrives IQ.

Det betyder jo ikke, at din IQ ikke er vigtig; den kan bare mere betragtes som adgangsbilletten til at blive en god medarbejder og leder.

 

EI er summen af fem evner:

  1. Selvbevidsthed: du kender dine styrker, svagheder, værdier, hvad der driver dig og hvilken indflydelse du har på andre mennesker
  2. Selvbeherskelse: evnen til at kontrollere eller omdirigere dine forstyrrende impulser eller stemninger
  3. Motivation: du føler glæde ved at præstere for præstationens egen skyld – og ikke med penge eller prestige som den primære motivation
  4. Empati: du har let ved at aflæse andre mennesker og bruger denne information, når du træffer beslutninger
  5. Social kompetence: styre relationer med henblik på at lede dem i bestemte retninger

 

Disse elementer er i senere litteratur blevet justeret. Se fx mere her: Test og træn din sociale- og følelsesmæssige intelligens

 

Kan man forbedre sin følelsesmæssige intelligens?

Hvis du ikke scorer særlig højt på de fem komponenter indenfor følelsesmæssig intelligens, er det ikke bare ærgerligt. Du kan faktisk selv gøre noget for at styrke din EI.

Ved at blive bevidst om de områder, hvor din EI er lav, kan du træne dig selv til højere følelsesmæssig intelligens. For eksempel ved at få feedback fra kollegaer eller en coach og ved at øve dig inden for netop det område, hvor dine evner er mere begrænsede.

 

Den rigtige træning

Når du skal træne din følelsesmæssige intelligens, er det vigtigt, at du fokuserer på den rigtige del af hjernen. EI opstår hovedsageligt i hjernens limbiske system, som styrer følelser, impulser og drifter. Forskning tyder på, at det limbiske system lærer bedst gennem motivation, træning og feedback.

Derfor er det helt afgørende, at du lærer at bryde gamle vaner og etablere nye, hvilket kræver tid, vedvarende fokus og øvelse. Ved hjælp af forskellige coaching-værktøjer kan man dog speede processen op, men det personlige engagement kommer man ikke uden om.

Læs mere om, hvordan du får testet din følelsesmæssige intelligens lige her.