RESULTATER AF UNDERSØGELSE

Kvaliteten af teammøder

I slutningen af 2018 lavede jeg en undersøgelse blandt mine nyhedsbrevslæsere og følgere på sociale medier omkring kvaliteten af deres teammøder (afdelingsmøder). Resultaterne bekræftede mine egne oplevelser, men jeg bliver alligevel ærgerlig over at læse, hvor lidt værdiskabende, teammøder opfattes. Udover resultaterne kan tale for sig selv, så tror jeg, at ‘mine’ kunder/læsere faktisk er nogle af de skarpe knive i skuffen, hvad angår møder. Så det generelle billede i befolkningen, kan muligvis være anderledes. Som med alle undersøgelser og statistik, vil jeg altid være forsigtig med de store konklusioner. Så brug dem, så de giver mest mening for dig.

 

Jeg præsenterer først resultaterne og deler bagefter mine tanker om resultaterne. Nederst i dette indlæg, kan Du selv beregne, hvad jeres teammøder koster. Data bliver ikke gemt. Det er kun dig, der kan se dem.

 

 

Jeg stillede følgende spørgsmål i undersøgelsen:

 

Spørgsmål 1

 

 

Hvordan vil du vurdere kvaliteten af jeres nuværende afdelingsmøder (1 = meget dårlig, 10 meget god)

Svar 6,36


 

 Spørgsmål 2

 

I hvor høj grad oplever du, at jeres afdelingsmøder gør det nemmere, hurtigere, bedre eller mere inspirerende at udføre jeres arbejde efterfølgende? (1= slet ikke, 10 = i meget høj grad)

Svar 5,82


 

 Spørgsmål 3

 

I hvor høj grad oplever du, at der bliver handlet på de beslutninger, der tages på jeres afdelingsmøder? (1 = slet ikke, 10 i meget høj grad)

Svar 7,13


 

 Spørgsmål 4

 

 

I hvor høj grad oplever du, at jeres afdelingsmøder styrker jer som team? (1 = slet ikke, 10 i meget høj grad)

Svar 6,36


 

Spørgsmål 5

 

 

 

 

Hvad oplever du som den største udfordring med jeres afdelingsmøder?

 

Her var der rigtig mange kommentarer, så jeg har opsummeret dem nedenfor

 • Aflysning af møderne
 • Manglende forberedelse
 • Mange deltagere og én-vejs kommunikation
 • Manglende interesse, forståelse og empati for hinanden
 • Ikke tydelig agenda og formål med emnerne
 • For lidt diskussion og udnyttelse af hinanens kompetencer
 • For meget deling af information og for lidt tid til gode idéer
 • Der løftes ikke i flok, enkelte deltagerne bidrager meget og andre ikke så meget
 • Karakter af informationsmøder
 • Lange og ufokuserede samtaler
 • Struktur og tid
 • Manglende handling efter møder
 • Ingen følelse af ‘team’
 • For meget information og for lidt relationer
 • Virker svært med indhold, fordi deltagerne er meget forskellige
 • Ønsker mere variation og mere spændende møder
 • Svært at nå agenda
 • Medier (video, konferencemøder)

 

Mine tanker om resultaterne

 

Jeg er optaget af, at vi bruger vores ressourcer, hvor vi får god værdi ud af dem, og jeg tør godt sige, at der mange steder er potentiale til at forbedre teammøderne. Teammøder er en samling af medarbejdere, hvis tid koster penge. Tid, de kunne have brugt på at udføre andre opgaver. Derfor synes jeg godt, at vi kan stille krav til, hvordan vi bruger den tid.

De fleste møder er ustruktuerede både ift. det overordnede indhold, men også ift. hvordan vi taler sammen under mødet. Det bliver et UBEVIDST møde, hvor deltagernes autopilot tager over. Jeg siger noget, du siger noget og så ender samtalen ofte et tilfældigt sted.  Det er også den ‘nemme’ samtale for hjernen, så det er ikke mærkeligt, at det sker. Jeg synes endvidere, at vi bør kræve, at et teammøde skal bidrage til at styrke teamet. Komme tættere på hinanden, bruge hinandens ressourcer og talenter og skabe et åbent tillidsfyldt rum. Resultaterne ovenfor afspejler, at det ikke er en prioritet i mange møder.

Begynd allerede i dag. Lav nu den agenda, følg op, brug hinandens hjerner, stop snakken, når den løber af sporet og alle de andre små, men vigtige elementer til et godt teammøde.

Resultaterne ovenfor afspejler i mine øjne en ‘mellemtilfredshed’ med teammøder. Jeg kommer heldigvis også steder, hvor møderne er gode, effektive, sjove og inspirerende, men jeg må være ærlig og sige, at der er langt imellem disse.

Læs resultaterne ovenfor og brug dem evt. til at reflektere over, hvordan Du kan øge kvaliteten af dine møder.

Hvis du gerne vil have hjælp til at øge kvaliteten af dine møder, så kan du kigge mere på mit online produkt – Smart Meetings. Det finder du i den online shop sammen med en masse andre online kurser. 

 

Smart Meetings og andre kurser